Wat is de meest gestelde vraag over een versterker? Welke is de meest onterecht gestelde vraag over een versterker?

Antwoord op beide vragen: Hoeveel Watt.

Onterecht? inderdaad, want een opgave van vermogen in watt op zich alleen verteld niets, of toch bitter weinig. Ken je daarentegen ook de efficiëntie en impedantie van je luidspreker dan weet je hoeveel lawaai je theoretisch kan maken met deze combinatie.

Wat hebben we dan aan dat getal en hoe moeten we het interpreteren? Of hoe vertaal je uitgangsvermogen naar klankmatige kwaliteit?

Het vermogensgetal van een versterker geeft de hoeveelheid energie aan die de versterker aan een luidspreker kan afstaan. Dat vermogen wordt altijd in Watt’s uitgedrukt, maar pas op, er bestaan verschillende afkortingen als aanvulling die een lelijke valkuil kunnen zijn. Laat ik eens de drie belangrijkste op een rijtje zetten: DIN is de oude Deutsche Industrie Norm en geeft een vermogen aan wat de versterker levert bij een Ohmse belasting (dus niet de inductieve of capacitieve simulatie van een werkelijke luidspreker!) van 5 Ohm bij een sinustoon van 1KHz en dat per kanaal, waarbij maar één kanaal tegelijk gemeten wordt. Dit levert een behoorlijk flatteus getal op omdat ook nog eens 1% vervorming als maximum wordt geaccepteerd. Hiernaast heb je RMS en piek vermogenswaardes. Hoe zit dat nu weer? RMS staat voor Root Main Square en geeft het effectieve vermogen weer over de gehele audiobandbreedte gemeten, met alle kanalen volledig uitgestuurd. In feite is dit de zwaarste test en geeft dit het eerlijkste resultaat. Het is een beetje het resultaat wat je zou krijgen als je het versterkervermogen in warmte zou omzetten in plaats van geluid. Het piekvermogen wordt meestal omschreven als een vermogen wat de versterker gedurende korte pieken kan leveren. Feitelijk kun je hier geen vaste formule voor geven om dit te berekenen en het is dus hiermee dat fabrikanten graag de zaken aanmerkelijk aandikken. Het is een beetje te vergelijken met de jongen die op het schoolplein staat te vertellen hoe hard zijn brommer wel kan, terwijl zijn klasgenoten dit spottend aanhoren en veronderstellen dat dit dan zeker met de wind in de rug en helling af is…

Samengevat, het RMS vermogen van een versterker biedt een realistisch inzicht in wat een versterker kan en het behoort ook gespecificeerd te worden bij welke luidsprekerimpedantie(s) dit gemeten wordt en het behoord ook over de hele audiobandbreedte (20 Hz tot 20 KHz) gemeten te worden met alle kanalen tegelijk volledig uitgestuurd bij een opgegeven maximaal vervormingpercentage. Wees terecht argwanend als dit alles onduidelijk of niet opgegeven wordt.

Uitgangsvermogen van een versterker is een meetwaarde die vooral in verband moet worden gebracht met andere gegevens zoals het rendement van de luidsprekers en de klankmatige beleving van de versterker. De kwaliteit van dat laatste gegeven is iets wat alleen maar te bepalen is door goed te luisteren. Belangrijk is ook om te streven naar een goed samengaan van de individuele onderdelen van de hifi keten. Dat kan best een langdurig proces van proberen en combineren zijn, maar het gaat er uiteindelijk alleen maar om dat we met z’n allen lekker van muziek kunnen genieten.

Belangrijk om weten is dat alle waarden op deze website perfect met elkaar kunnen vergeleken worden.