Algemene Voorwaarden

Voorwoord

  • Versie: v0.3
  • Laatste wijziging van dit document: 21/02/2022.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen en verkooptransacties via de website www.hifis.be met betrekking tot de op de website aangeboden producten.  In deze overeenkomst verwijzen we naar “Hifis BV / Hifis.be”, de beheerder van de webshop en verkoper van de producten, met de termen “verkoper”, “wij”, “ons” of “Hifis BV / Hifis.be” met maatschappelijke zetel te Mechelbaan 665B in 2580 Putte (België).

In deze voorwaarden wordt naar u, de klant die de producten koopt, verwezen met de term “u” als zijnde elke individuele partij, instelling of bedrijf die/dat toegang heeft tot deze website, gebruik maakt van deze website en orders plaatst.  Door een bestelling te plaatsen aanvaardt u deze verkoopsvoorwaarden volledig en zonder voorbehoud.  Wij hebben het recht om de verkoopvoorwaarden aan te passen.  Op de webshop is steeds de actuele versie beschikbaar.  Eventuele wijzigingen in de verkoopsvoorwaarden zullen slechts van toepassing zijn op bestellingen die op of na de datum van wijziging worden geplaatst.

Algemene Voorwaarden

Contractuele Partijen en Grondgebied

De webshop kan enkel worden gebruikt door personen die juridisch bekwaam zijn om bestellingen te plaatsen en ouder zijn dan 18 jaar.

Alle producten van Hifis BV / Hifis.be zijn bedoeld voor gebruikers die leven of woonachtig zijn in België en buurlanden, of zoals aangeduid per product.  Klanten die een bestelling willen plaatsen voor levering in een ander land dan de genoemde geografische gebieden worden verzocht contact op te nemen met de klantendienst via volgend e-mailadres: info@hifis.be.

Bestelprocedure

Zodra u het gewenste product hebt gevonden, kunt u het zonder enige verplichting toevoegen aan uw winkelwagen door te klikken op de knop “In Winkelwagen”.  U kan de inhoud van uw winkelwagen op elk ogenblik bekijken door te klikken op de knop “Winkelwagen”.  U kunt producten uit uw winkelwagen schrappen door te klikken op de knop “x”.  Wenst u de producten in uw winkelwagen effectief aan te kopen?  Klik dan op de knop “Doorgaan naar afrekenen”.  U hebt de keuze om in te loggen met uw klantnummer of om verder te gaan als gast zonder registratie.  Gelieve uw gegevens correct in te vullen om uw pakket te laten bezorgen.  Uw gegevens worden gecodeerd vooraleer ze verzonden worden om u privacy en veiligheid te garanderen.  Nadat u uw gegevens hebt ingevuld en de betaalwijze hebt geselecteerd, klikt u op de knop “Bestelling Plaatsen” om de bestelprocedure te beëindigen.  U kunt de procedure op elk ogenblik stopzetten door het browservenster af te sluiten.

Hifis BV / Hifis.be behoudt zich het recht om een bestelling te weigeren of aan extra voorwaarden te onderwerpen bij grote orders, bestellingen door minderjarigen, onvolledige bestelprocedures of problemen bij vorige orders.

Een Overeenkomst Afsluiten

Vooraleer u uw bestelling plaatst, dient u deze algemene voorwaarden aandachtig te lezen.  We raden u aan om een exemplaar af te drukken of te downloaden voor later gebruik.  Door te klikken op de knop “bestelling plaatsen”, geeft u aan dat u de producten in uw winkelwagen wenst aan te kopen en dat u aanvaardt dat uw aankoop onderworpen is aan deze algemene voorwaarden.  De verkoper zal de ontvangst van uw bestelling bevestigen door u een e-mail te sturen.  Deze bevestigingsmail vermeldt de gegevens van uw bestelling, de verwachte verzenddatum en een exemplaar van de algemene verkoopsvoorwaarden zoals die van kracht zijn op het ogenblik van uw bestelling.  De verkoper zal u deze bevestigingsmail alleen sturen wanneer het product verkrijgbaar is en als de verkoper uw betaling kan verwerken.  Zodra de verkoper u de bevestigingsmail stuurt ontstaat er een juridisch bindende overeenkomst tussen u en de verkoper.  Als het bestelde product in voorraad is en de verkoper de betaling kan verwerken, dan zou u de bevestigingsmail binnen 24 uur na het plaatsen van de bestelling moeten ontvangen.  Staat het product op de website vermeld als verkrijgbaar, maar hebt u 48 uur na het plaatsen van de bestelling nog geen bevestigingsmail ontvangen, dan vragen wij u contact op te nemen met de klantendienst van de verkoper via info@hifis.be.  Hebt u 30 dagen na het plaatsen van de bestelling nog geen bevestigingsmail ontvangen, dan bent u niet langer verplicht om de door u in uw bestelling vermelde producten te kopen.

Levering

De levering van producten zal in de mate van het mogelijke gebeuren binnen het tijdstip dat in de orderbevestiging is doorgegeven.  In de meeste gevallen geldt dat de verzending plaatsvindt binnen 1 tot 2 werkdagen na het ontvangen van de betaling.  Deze termijn is echter een richtlijn en kan niet als bindend beschouwd worden.

Voor de leveringstermijn van demonstratiemodellen aan sterk verminderde prijzen gaan we uit van 1 tot 10 werkdagen na het ontvangen van de betaling.  Deze producten worden namelijk eerst nog een keer grondig bekeken, getest en weer netjes verpakt.  Deze termijn is echter een richtlijn en kan niet als bindend beschouwd worden.

Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door u wordt besteld, dan vindt u in de webshop al een schatting van de levertermijn.  Op de orderbevestiging delen wij mee wanneer het product weer voorradig zal zijn.

Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd gaat het risico op desbetreffende producten over op de koper.

De leveringen worden verzorgd door onze eigen medewerkers of door een koerierdienst.  Leveringen vinden plaats op het door de koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.  Foutief doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de koper en kunnen aanleiding geven tot extra kosten.  De zendingen worden geleverd op weekdagen, doorgaans tussen 9:00 en 17:00 u., indien niet anders vermeld.  Er wordt niet geleverd tijdens weekends, tenzij anders aangegeven.  Hou er rekening mee dat u aanwezig moet zijn om de levering te aanvaarden, in het andere geval zal de chauffeur een bericht achterlaten om de levering op een later tijdstip uit te voeren.  Om te vermijden dat u niet thuis bent bij levering raden wij aan om bijvoorbeeld uw werkadres op te geven als leveringsadres.  Om de levering vlot te laten verlopen vragen wij u om een telefoonnummer op te geven bij bestelling.  Deze gegevens zullen enkel gebruikt worden om u te contacteren bij levering en zullen niet gebruikt worden voor andere doeleinden.

Wij kunnen geen bestellingen aanvaarden voor levering op een postbusadres.  De goederen worden geleverd tot aan de eerste drempel.  U staat zelf in voor het transport naar binnen en/of naar een hogere verdieping, indien niet anders afgesproken.

De kosten die gepaard gaan met de levering van uw bestelling kan u terugvinden op uw orderbevestiging.

Uitzonderlijk kan het gebeuren dat, zelfs wanneer u een bevestigingsmail ontvangen hebt, een besteld product niet meer verkrijgbaar is omdat de verkoper het bij zijn eigen leverancier niet meer kan verkrijgen.  Wanneer dit niet te wijten is aan een fout van de verkoper en buiten diens redelijke controle ligt, behoudt de verkoper zich het recht om de overeenkomst te herroepen.  In dat geval zal de verkoper u hiervan op de hoogte brengen en op de webshop vermelden dat het desbetreffende product niet meer verkrijgbaar is.  Uw betaalkaart zal ook niet gedebiteerd worden.  Indien mogelijk, kan de verkoper u een alternatief voorstellen van een gelijkwaardige kwaliteit en prijs.  Het staat u vrij om dit aanbod al dan niet te aanvaarden.  De verkoper zal steeds al het nodige doen om de vermelde leveringstermijnen te respecteren, maar toch kunnen deze niet altijd gegarandeerd worden.  De verkoper is er dan ook niet door gebonden, mits zijn uitdrukkelijk akkoord.  Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.

Prijzen, Taksen en Verzendkosten

De prijs van de producten die u via de webshop bestelt is steeds de prijs die geldt op het ogenblik waarop u uw bestelling doorgeeft.  De prijs wordt op het scherm vermeld vooraleer u uw bestelling doorgeeft, alsook in de bevestigingsmail.

Alle onze prijzen zijn uitgedrukt in euro en zijn inclusief B.T.W. en Recupel.  U gaat akkoord met de betaling van alle verkoop- of andere taksen, lasten en heffingen, die vereist zijn voor producten in het land waar de producten moeten worden geleverd, voor zover de verkoper deze nog niet op uw factuur heeft aangerekend.

Onze verzendkosten kunnen worden gewijzigd, u krijgt het exacte bedrag te zien tijdens de bestelprocedure in uw winkelwagen.

De producten blijven eigendom van de verkoper zolang deze laatste de producten nog niet aan u heeft afgeleverd.

Betaling:

Wij aanvaarden betalingen via Mollie en een klassieke overschrijving.  U kan uw bestelling ook komen ophalen en contant betalen, mits afspraak.  U kunt steeds in vertrouwen bij ons kopen, want alle transacties worden uitgevoerd via ssl-codering, wat een maximale veiligheid oplevert.

Recht op Annulatie / Retourzendingen

Wanneer u nieuwe producten hebt gekocht voor niet-professionele doeleinden, dan hebt u het recht om uw bestelling zonder enige motivering te annuleren binnen de 8 weken (56 kalenderdagen) na bestelling van de producten. Dit met uitzondering van producten in promotie, “nice deals”, demonstratiemodellen aan verminderde prijzen, tweedehands producten, etc. Deze uitzonderingen vallen onder de wettelijke termijn van 14 dagen.

De producten moeten naar ons teruggestuurd worden, in de originele en onbeschadigde verpakking en met alle bijhorende documenten en accessoires.  Als het product niet in de originele en onbeschadigde verpakking terugkeert, of als accessoires ontbreken, dan kunnen wij uw aankoop niet volledig terugbetalen. Ook het product zelf moet vrij zijn van beschadigingen, geurhinder, vlekken of eender welke vorm van negatieve toevoeging aangebracht na ontvangst. 

De verkoper zal uw rekening crediteren binnen 14 dagen na ontvangst van de producten.  Alle terugbetalingen, met uitzondering van de verzend- en terugnamekosten, gebeuren zoals de initiële betaalwijze.  De rechtstreekse kosten voor het retourneren vallen dus ten laste van de koper.

Indien u een product wenst terug te sturen, gelieve dan steeds eerst contact te nemen met de klantendienst van Hifis BV / Hifis.be (info@hifis.be).  Doe dit steeds aan de hand van het “modelformulier herroeping” dat u hiernaast kan vinden. Wij zullen u het adres doorgeven naar waar de goederen geretourneerd moeten worden.  Wij behouden het voorrecht om retourzendingen te weigeren waarvan wij niet eerst op de hoogte werden gesteld.

U kan uw order ook annuleren nog voor het geleverd wordt.  Hebt u zich bedacht?  Laat ons dit zo snel als mogelijk weten.  Indien het order nog niet verzonden is, dan betalen wij u het volledige bedrag terug.  Indien het order wel al in levering is, en het over een buitenlandse zending gaat, dan zullen de transportkosten niet terugbetaald worden. Voor België hanteren we sowieso geen leveringskosten.

Hifis BV / Hifis.be behoudt het recht om retourzendingen te weigeren in volgende gevallen:

  • Als het gaat om klantspecifieke items. Wanneer wij een item speciaal voor u in bestelling plaatsten bij de leverancier, dan kan dit niet teruggestuurd of omgeruild worden.
  • Als het gaat om gebruikte in-ear, on-ear en over-ear koptelefoons. Deze kunnen niet teruggestuurd of omgeruild worden als ze gebruikt zijn.  (Hygiëne!)

Modelformulier voor Herroeping

U kunt de tekst hieronder kopiëren (copy/paste) naar een bericht voor info@hifis.be en de noodzakelijke parameters invullen / aanvullen.  Gebruik deze formuliergegevens enkel indien u een overeenkomst wil herroepen.

  • Van … (Hier dient u uw naam, adres en indien van toepassing uw e-mailadres in te vullen.)
  • Wij delen u hierbij mede dat wij onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen / levering van de volgende diensten herroepen: … (Vul hier desbetreffende goederen of diensten in.)
  • Besteld op (*) / Ontvangen op (*): …
  • Adres consument: …
  • Handtekening van de consument (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend): …
  • Datum van vandaag: …

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

Klachten

Onze interne klachtendienst is te bereiken via info@hifis.be, of telefonisch via +3215636572 tussen 10 en 17 u. op werkdagen.

Als we er samen niet uitkomen, dan kunt u als consument terecht bij SafeShops. SafeShops bemiddelt tussen de consument en de verkoper indien de klacht op het eerste gezicht gegrond is. U kan hen bereiken via het klachtenformulier of schriftelijk: Kapelsesteenweg 195/1, 2180 Ekeren, België.

Ook kan u zich ook wenden tot volgende diensten:

Waarborg

Klachten en elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkomingen bij aanschaf van een artikel moet binnen de 2 maanden na levering worden meegedeeld aan Hifis BV / Hifis.be (info@hifis.be), anders vervalt elk recht.  Gelieve dus op het ogenblik van de levering de producten grondig te controleren.  Wanneer uw klacht gegrond is en u de procedure nauwkeurig hebt gevolgd, dan zal de verkoper uw rekening crediteren (inclusief terugnamekosten door de door u gekozen transportfirma) of een vervanging leveren binnen 30 dagen na de ontvangst van de geretourneerde producten.  De terugbetalingen gebeuren net zoals de initiële betaalwijze.

Wij hanteren voor het leveren van goederen de wettelijke minimumgarantietermijn van twee jaar, indien het product niet conform is aan de geplaatste bestelling.  Dit betekent dat bij gebreken of defecten aan het goed er een kosteloze herstelling of vervanging mogelijk is tot twee jaar na de levering. Voor zover dit mogelijk en redelijk is, heeft u de keuze tussen herstelling of vervanging. Enkel als de herstelling of de vervanging buitensporig of onmogelijk is of niet binnen een redelijke termijn kan worden uitgevoerd heeft u het recht om een prijsverlaging of de ontbinding van de verkoopovereenkomst te eisen. Indien het defect of gebrek zich manifesteert binnen de zes maanden na de levering, dan wordt dit geacht reeds te hebben bestaan voor de levering, tenzij wij het tegendeel kunnen bewijzen. Na zes maanden zal u zelf moeten bewijzen dat het gebrek reeds bij de levering aanwezig was.

Aansprakelijkheid

De informatie op deze webshop is van algemene aard.  De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Hifis BV / Hifis.be levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn.  Desondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen.  Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site niet beschikbaar zou zijn, dan zullen wij dit zo snel als mogelijk rechtzetten.

Hifis BV / Hifis.be kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze webshop.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de webshop ter beschikking wordt gesteld, dan kan u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden.  Hifis BV / Hifis.be geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

De webshop bevat hyperlinks naar websites of pagina’s van derden of kan daar onrechtstreeks naar verwijzen.  Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

Voor zover toegelaten door de wet die deze algemene voorwaarden regelt, zal de verkoper niet aansprakelijk zijn voor enige commerciële verliezen van de koper (inclusief verlies van winst, inkomsten, contracten, geschatte besparingen, gegevens, goodwill of overtollige uitgaven) of enig ander indirect of gevolgverlies, zelfs indien deze verliezen redelijkerwijs konden worden voorzien door zowel uzelf als de verkoper op het ogenblik dat u de webshop ging gebruiken, of op het ogenblik dat een overeenkomst ontstond tussen u en de verkoper voor de verkoop van producten.

De verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld voor omstandigheden waarover hij geen controle heeft zoals stakingen, brand, storing in de communicatiesystemen, … of het niet (tijdig) leveren van de producten door zijn leveranciers of derden.

In alle gevallen kan de aansprakelijkheid van de verkoper niet meer bedragen dan het bedrag dat u hebt betaald voor het product of de dienst waarvoor een claim zou worden ingediend.

Privacy

Als u een online bestelling plaatst, dan hebben wij uw gegevens nodig.  Door deze gegevens (naam, voornaam, e-mailadres, adres, telefoonnummer, …) in te geven via de website geeft u ons de toestemming om ze te gebruiken. Wij gebruiken ze om de administratieve kant van uw bestelling in orde te brengen, maar ook voor de levering, facturatie, marketing en reclameacties of promoties. Uiteraard houden we die gegevens privé en worden ze opgeslagen in een beveiligde database die niet publiekelijk toegankelijk is.  Uw gegevens worden nooit aan derden doorgegeven.  Als koper heeft u steeds het recht om uw gegevens op te vragen of ze aan te laten passen. Op deze manier respecteert Hifis BV / Hifis.be de Belgische wet van 30 juli 2018 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

Scheidbaarheid

Indien een artikel van deze voorwaarden nietig wordt verklaard, dan zal deze nietigheid de geldigheid van de overige artikelen niet aantasten.

Auteursrecht

De inhoud van de webshop is beschermd door het auteursrecht, door handelsmerken en door andere intellectuele eigendomsrechten. Individuele pagina’s of secties kunnen worden gedownload of afgedrukt, op voorwaarde dat auteursrechtvermeldingen, handelsmerken of andere wettelijk beschermde vermeldingen niet worden verwijderd. In alle gevallen blijven alle eigendomsrechten met betrekking tot de content en de materialen vermeld in de webshop in handen van de verkoper of hun respectieve leveranciers (naargelang wat van toepassing is). De webshop mag niet worden gereproduceerd, noch geheel, noch gedeeltelijk overgezet via elektronische of conventionele methodes, gewijzigd, gelinkt aan of gebruikt voor publieke of commerciële doeleinden zonder het voorafgaande schriftelijke akkoord van Hifis BV / Hifis.be.

Toepasselijk Recht

Deze algemene voorwaarden en de overeenkomsten die op basis hiervan worden opgesteld, worden geregeld door het Belgische recht. Enkel de rechtbanken voor de regio Putte (2580) (in België) zijn bevoegd om hierover recht te spreken.


Winkelwagen
Scroll naar boven