Gesloten zaterdag 16/10!!!
Voor 16u besteld, dezelfde avond geleverd. Winkel Putte: vrijdagavond open tot 20u!

Algemene Verkoopsvoorwaarden

Versie: v0.2

Laatste wijziging van dit document: 26/08/2020.

Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen en verkooptransacties via de website www.hifis.be met betrekking tot de op de website aangeboden producten.  In deze overeenkomst verwijzen we naar “Hifis BV | Hifis.be”, de beheerder van de webshop en verkoper van de producten, met de termen “verkoper”, “wij”, “ons” of “Hifis BV | Hifis.be” met maatschappelijke zetel te:

Mechelbaan 665B
2580 Putte (België)
+32 15 63 65 72
info@hifis.be
Ondernemingsnummer: BE0763.658.036

Bankrekening: BE67 1431 1459 4487

In deze voorwaarden wordt naar u, de klant die de producten koopt, verwezen met de term “u” als zijnde elke individuele partij, instelling of bedrijf dat toegang heeft tot deze website, gebruik maakt van deze website en orders plaatst.  Door een bestelling te plaatsen aanvaardt u deze verkoopsvoorwaarden volledig en zonder voorbehoud.  Wij hebben het recht om de verkoopvoorwaarden aan te passen.  Op de webshop is steeds de actuele versie beschikbaar.  Eventuele wijzigingen in de verkoopsvoorwaarden zullen slechts van toepassing zijn op bestellingen die op of na de datum van wijziging worden geplaatst.

Contractuele partijen en grondgebied:

De webshop kan enkel worden gebruikt door personen die juridisch bekwaam zijn om bestellingen te plaatsen en ouder zijn dan 18 jaar.

Alle producten van Hifis BV | Hifis.be zijn bedoeld voor gebruikers die leven of woonachtig zijn in België en buurlanden, of zoals aangeduid per product.  Klanten die een bestelling willen plaatsen voor levering in een ander land dan de genoemde geografische gebieden worden verzocht contact op te nemen met de klantendienst via volgend e-mailadres: info@hifis.be.

Bestelprocedure:

Zodra u het gewenste product hebt gevonden, kunt u het zonder enige verplichting toevoegen aan uw winkelwagen door te klikken op de knop “In Winkelwagen”.  U kan de inhoud van uw winkelwagen op elk ogenblik bekijken door te klikken op de knop “Winkelwagen”.  U kunt producten uit uw winkelwagen schrappen door te klikken op de knop “x”.  Wenst u de producten in uw winkelwagen effectief aan te kopen?  Klik dan op de knop “Ga naar Afrekenen”.  U hebt de keuze om in te loggen met uw klantnummer of om als gast verder te gaan zonder registratie.  Gelieve uw gegevens correct in vullen zodat we de nodige gegevens hebben om uw pakket te kunnen bezorgen.  Uw gegevens worden gecodeerd vooraleer ze verzonden worden om u privacy en veiligheid te garanderen.  Nadat u uw gegevens hebt ingevuld en de betaalwijze hebt geselecteerd, klikt u op de knop “Bestelling Plaatsen” om de bestelprocedure te beëindigen.  U kunt de procedure op elk ogenblik stopzetten door het browservenster af te sluiten.

Hifis BV | Hifis.be behoudt zich het recht om een bestelling te weigeren of aan extra voorwaarden te onderwerpen bij grote orders, bestellingen door minderjarigen, onvolledige bestelprocedures of problemen bij vorige orders.

Een overeenkomst afsluiten:

Vooraleer u uw bestelling plaatst, dient u deze algemene voorwaarden aandachtig te lezen.  We raden u aan om een exemplaar af te drukken of te downloaden voor later gebruik.  Door te klikken op de knop “bestelling plaatsen”, geeft u aan dat u de producten in uw winkelwagen wenst te kopen en dat u aanvaardt dat uw aankoop onderworpen is aan deze algemene voorwaarden.  De verkoper zal de ontvangst van uw bestelling bevestigen door u een e-mail te sturen.  Deze bevestigingsmail vermeldt de gegevens van uw bestelling, de verwachte verzenddatum en een exemplaar van de algemene verkoopsvoorwaarden zoals die van kracht zijn op het ogenblik van uw bestelling.  De verkoper zal u deze bevestigingsmail alleen sturen wanneer het product verkrijgbaar is en als de verkoper uw betaling kan verwerken.  Zodra de verkoper u de bevestigingsmail stuurt ontstaat er een juridisch bindende overeenkomst tussen u en de verkoper.  Als het bestelde product in voorraad is en de verkoper de betaling kan verwerken, zou u de bevestigingsmail binnen 24 uur na het plaatsen van de bestelling moeten ontvangen.  Staat het product op de website vermeld als verkrijgbaar, maar hebt u 48 uur na het plaatsen van de bestelling nog geen bevestigingsmail ontvangen, dan vragen wij u contact op te nemen met de klantendienst van de verkoper via info@hifis.be.  Hebt u 30 dagen na het plaatsen van de bestelling nog geen bevestigingsmail ontvangen, dan bent u niet langer verplicht om de door de in uw bestelling vermelde producten te kopen.

Levering:

De levering van producten zal in de mate van het mogelijke gebeuren binnen het tijdstip dat in de orderbevestiging is doorgegeven.  In de meeste gevallen geldt dat de verzending plaatsvindt binnen 1 tot 2 werkdagen na het ontvangen van de betaling.  Deze termijn is echter een richtlijn en kan niet als bindend beschouwd worden.

Voor de leveringstermijn van demonstratiemodellen aan sterk verminderde prijzen gaan we uit van 1 tot 10 werkdagen na het ontvangen van de betaling.  Deze producten worden namelijk eerst nog een keer grondig bekeken, getest en weer netjes verpakt.  Deze termijn is echter een richtlijn en kan niet als bindend beschouwd worden.

Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door u wordt besteld, vindt u op de onlineshop al een schatting van levertermijn.  Op de orderbevestiging delen wij mee wanneer het product weer voorradig zal zijn.

Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd gaat het risico omtrent desbetreffende producten over op de koper.

De leveringen worden verzorgd door een koerierdienst.  Leveringen vinden plaats op het door de koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.  Foutief doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de koper en kunnen aanleiding geven tot extra kosten.  De zendingen worden geleverd op weekdagen, doorgaans tussen 9:00 en 17:00 uur.  Er wordt niet geleverd tijdens het weekend, indien niet anders aangegeven.  Houd er rekening mee dat u aanwezig moet zijn om de levering te aanvaarden, in het andere geval zal het vervoersbedrijf een bericht laten om de levering op een later tijdstip uit te voeren.  Om te vermijden dat u niet thuis bent bij levering, raden wij aan om bijvoorbeeld uw werkadres op te geven als leveringsadres.  Om de levering vlotter te laten verlopen, vragen wij u om een telefoonnummer op te geven bij bestelling.  Deze gegevens zullen enkel gebruikt worden om u te contacteren bij levering en zullen niet gebruikt worden voor andere doeleinden.

Wij kunnen geen bestellingen aanvaarden voor levering op een postbusadres.  De goederen worden geleverd tot aan de eerste drempel.  U staat zelf in voor het transport naar binnen en/of naar een hogere verdieping.

De kosten die gepaard gaan met de levering van uw bestelling kan u terugvinden op uw orderbevestiging.

Uitzonderlijk kan het gebeuren dat, zelfs wanneer u een bevestigingsmail ontvangen hebt, een besteld product niet meer verkrijgbaar is omdat de verkoper het niet bij zijn eigen leverancier kan verkrijgen.  Wanneer dit niet te wijten is aan een fout van de verkoper en buiten diens redelijke controle ligt, behoudt de verkoper zich het recht om de overeenkomst te herroepen.  In dat geval zal de verkoper u hiervan op de hoogte brengen en op de webshop vermelden dat het product niet verkrijgbaar is.  Uw betaalkaart zal ook niet gedebiteerd worden.  Indien mogelijk, kan de verkoper u een vervangproduct voorstellen van een gelijkwaardige kwaliteit en prijs.  Het staat u vrij om dit aanbod al dan niet te aanvaarden.  De verkoper zal steeds al het nodige doen om de vermelde leveringstermijnen te respecteren, maar toch kunnen deze niet altijd gegarandeerd worden.  De verkoper is er dan ook niet door gebonden, mits zijn uitdrukkelijk akkoord.  Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.

Prijzen, taksen en verzendkosten:

De prijs van de producten die u via de webshop bestelt, is steeds de prijs die geldt op het ogenblik waarop u uw bestelling doorgeeft.  De prijs wordt op het scherm vermeld vooraleer u uw bestelling doorgeeft, alsook in de bevestigingsmail.

Alle prijzen zijn in euro en zijn inclusief B.T.W. en Recupel.  U gaat akkoord met de betaling van alle verkoop- of andere taksen, lasten en heffingen die vereist zijn voor producten in het land waar de producten moeten worden geleverd, voor zover de verkoper deze nog niet op uw factuur heeft aangerekend.

Onze verzendkosten kunnen worden gewijzigd, u krijgt het exacte bedrag te zien tijdens de bestelprocedure in uw winkelwagen.

De producten blijven het eigendom van de verkoper zolang deze laatste de producten nog niet aan u heeft geleverd.

Betaling:

Wij aanvaarden betalingen via Sofort, Mollie en een klassieke overschrijving.  U kan uw bestelling ook komen ophalen en contant betalen, mits afspraak.  U kunt steeds in vertrouwen bij ons kopen, want u weet dat alle transacties worden uitgevoerd via ssl-codering, wat een maximale veiligheid oplevert.

Recht op annulering / retourzendingen:

Wanneer u nieuwe producten hebt gekocht voor niet-professionele doeleinden, hebt u het recht om uw bestelling zonder enige motivering te annuleren binnen de 8 weken (56 kalenderdagen) na bestelling van de producten. Dit met uitzondering van producten in promotie, “nice deals”, demonstratiemodellen aan verminderde prijzen, tweedehands producten, etc. Deze uitzonderingen vallen onder de wettelijke termijn van 14 dagen.

De producten moeten naar ons teruggestuurd worden, bij voorkeur in de originele en onbeschadigde verpakking en met alle bijgaande documenten en accessoires.  Als het product niet in de originele en onbeschadigde verpakking terugkeert, of als accessoires ontbreken, dan kunnen wij uw aankoop niet volledig terugbetalen.

De verkoper zal uw rekening crediteren binnen 14 dagen na ontvangst van de producten.  Alle terugbetalingen, met uitzondering van de verzend- en terugnamekosten, gebeuren volgens de originele betaalwijze.  De rechtstreekse kosten voor het retourneren vallen dus ten laste van de koper.

Indien u een product wenst terug te sturen, gelieve dan steeds eerst contact op te nemen met de klantendienst van Hifis BV | Hifis.be (info@hifis.be).  Doe dit steeds via het modelformulier herroeping, dat u verderop kan vinden. Wij zullen u het adres communiceren naar waar de goederen geretourneerd moeten worden.  Wij behouden het voorrecht om retourzendingen te weigeren waarvan wij niet eerst op de hoogte werden gesteld.

Om je herroepingsrecht uit te oefenen, kan je ook gebruik maken van het hieronder vermelde

modelformulier. Je kan dit formulier versturen naar [e-mailadres] of [adres].

“MODELFORMULIER VOOR HERROEPING

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

– Aan [hier dient U Uw naam, adres en, indien van toepassing, uw e-mailadres in te vullen]

– Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van

de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)

– Besteld op (*)/Ontvangen op (*)

– Naam/Namen consument(en)

– Adres consument(en)

– Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend

– Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.”

U kan uw order ook annuleren nog voor het geleverd wordt.  Hebt u zich bedacht?  Laat ons dit dan zo snel mogelijk weten.  Indien het order nog niet verzonden is, betalen wij u het volledige bedrag terug.  Indien het order wel al in levering is, en dit over een buitenlandse zending gaat dan zullen de transportkosten niet terugbetaald worden. Voor België hanteren we sowieso geen leveringskosten.

Hifis BV | Hifis.be behoudt het recht om retourzendingen te weigeren in volgende gevallen:

  • Als het gaat om klantspecifieke items. Wanneer wij een item speciaal voor u in bestelling plaatsten bij de leverancier, kan dit niet teruggestuurd of omgeruild worden.

Klachten: 

Onze interne klachtendienst is te bereiken via info@hifis.be of via telefoon +32 15 63 65 72. Dit steeds van 10u – 17u op werkdagen.

Mochten we er samen toch niet uitkomen, dan kan je als consument terecht bij Safeshops. SafeShops.be zal bemiddelen tussen de consument en de verkoper indien de klacht op het eerste zicht gegrond is. Je kan hen bereiken via het klachtenformulier ophttps://www.safeshops.be/nl/consumers-complaints/

of schriftelijk: Kapelsesteenweg 195/1, 2180 Ekeren. Info@SafeShops.be .

Ook kan u zich wenden tot volgende info/ diensten:

  • geschillenregeling bij de Consumentenombudsdienst (https://consumentenombudsdienst.be/nl)
  • Europese Geschillencommissie (https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=EN)

Waarborg:

Klachten en elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkomingen bij aanvang van een artikel moet binnen de 2 maanden na levering worden meegedeeld aan Hifis BV | Hifis.be (info@hifis.be), anders vervalt elk recht.  Gelieve dus op het ogenblik van de levering de producten grondig te controleren.  Wanneer uw klacht gegrond is en u de procedure nauwkeurig hebt gevolgd, zal de verkoper uw rekening crediteren (inclusief terugnamekosten door de door u gekozen transportfirma) of een vervangproduct leveren binnen 30 dagen na de ontvangst van de producten.  De terugbetalingen gebeuren volgens de originele betaalwijze.

Wij hanteren wat betreft het leveren van goederen de wettelijke minimumgarantietermijn van twee jaar, indien het goed niet conform is aan de geplaatste bestelling. Dit betekent dat bij gebreken of defecten aan het goed er een kosteloze herstelling of vervanging mogelijk is tot twee jaar na de levering. Voor zover dit mogelijk en redelijk is, heeft u de keuze tussen herstelling of vervanging. Enkel in geval de herstelling of de vervanging buitensporig of onmogelijk is of niet binnen een redelijke termijn kan worden uitgevoerd, heeft u het recht om een prijsverlaging of de ontbinding van de verkoopsovereenkomst te eisen. Indien het defect of gebrek zich manifesteert binnen de zes maanden na de levering, dan wordt dit geacht reeds te hebben bestaan voor de levering, tenzij wij het tegendeel kunnen bewijzen. Na zes maanden zal u zelf moeten bewijzen dat het gebrek reeds bij de levering aanwezig was.

Aansprakelijkheid:

De informatie op deze webshop is van algemene aard.  De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Hifis BV | Hifis.be levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn.  Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen.  Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site niet beschikbaar zou zijn, dan zullen wij dit zo snel mogelijk recht te zetten.

Hifis BV | Hifis.be kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze webshop.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de webshop ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden.  Hifis BV | Hifis.be  geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

De webshop bevat hyperlinks naar websites of pagina’s van derden of kan daar onrechtstreeks naar verwijzen.  Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

Voor zover toegelaten door de wet die deze algemene voorwaarden regelt, zal de verkoper niet aansprakelijk zijn voor enige commerciële verliezen (inclusief verlies van winst, inkomsten, contracten, geschatte besparingen, gegevens, goodwill of overtollige uitgaven) of enig ander indirect of gevolgverlies, zelfs indien deze verliezen redelijkerwijs konden worden voorzien door zowel uzelf als de verkoper op het ogenblik dat u de webshop ging gebruiken, of op het ogenblik dat een overeenkomst ontstond tussen u en de verkoper voor de verkoop van producten.

De verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld voor omstandigheden waarover hij geen controle heeft zoals stakingen, brand, storing in de communicatiesystemen, … of het niet (tijdig) leveren van de producten door zijn leveranciers of derden.

In alle gevallen kan de aansprakelijkheid van de verkoper niet meer bedragen dan het bedrag dat u hebt betaald voor het product of de dienst waarvoor de claim is ingediend.

Privacy:

Als u een online bestelling plaatst, dan hebben wij natuurlijk wel uw gegevens nodig.  Door deze gegevens (naam, voornaam, e-mailadres, adres, telefoonnummer) in te geven op de website, geeft u ons de toestemming deze te gebruiken.  Wij hebben ze nodig om de administratieve kant van uw bestelling in orde te brengen, maar ook voor de levering, facturatie, marketing en reclameacties of promoties.  Uiteraard houden we die gegevens privé en worden ze veilig opgeslagen in een beveiligde, niet publieke database.  U mag gerust zijn, ze worden zeker niet aan derden doorgegeven.  Tevens hebt u als koper steeds het recht deze gegevens op te vragen of aan te passen.  Op deze manier respecteert Hifis BV | Hifis.be de Belgische wet van 30 juli 2018 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

Scheidbaarheid:

Indien een artikel van deze voorwaarden nietig wordt verklaard, zal deze nietigheid de geldigheid van de overige artikelen niet aantasten.

Auteursrecht:

De content van de webshop is beschermd door het auteursrecht, door handelsmerken en door andere intellectuele eigendomsrechten.  Individuele pagina’s of secties kunnen worden gedownload of afgedrukt, op voorwaarde dat auteursrechtvermeldingen, handelsmerken of andere wettelijk beschermde vermeldingen niet worden verwijderd.  In alle gevallen blijven alle eigendomsrechten met betrekking tot de content en de materialen vermeld in de webshop, in handen van de verkoper of hun respectieve leveranciers (naargelang wat van toepassing is).  De webshop mag niet worden gereproduceerd, noch geheel noch gedeeltelijk, overgezet via elektronische of conventionele methodes, gewijzigd, gelinkt aan of gebruikt voor publieke of commerciële doeleinden zonder het voorafgaande schriftelijke akkoord van Hifis BV | Hifis.be.

Toepasselijk recht:

Deze algemene voorwaarden en de overeenkomsten die op basis hiervan worden opgesteld, worden geregeld door het Belgische recht.  Enkel de rechtbanken bevoegd voor de regio Putte (2580) (België) zijn bevoegd om hierover recht te spreken.

Geef je email en wachtwoord en krijg toegang tot uw gegevens.